Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​F. J. Poulsen A/S    -    Adresse: Snubbekorsvej 8    -    Postnummer & by: 2630 Taastrup    -   Telefon: 46 76 92 44    -    E-mail: fjp@fjpas.dk

​Anlægsgartner • Aut. kloakmester • Regnvandskonsulent • Pleje & vedligeholdelse

Kontakt os

F. J. Poulsen A/S

Snubbekorsvej 8

2630 Taastrup

Telefon: 46 76 92 44

E-mail: fjp@fjpas.dk

Følg os på facebook fb-f-logo_110

Kompetencer

​F. J. Poulsen A/S har igennem tiden opbygget en velfungerende organisation, så vi i dag er i stand til at behandle vores opgaver fra projektering til færdigt arbejde.

Gennem årene er anlægsopgaverne blevet større og større.

I kraft af de større opgaver er også den efterfølgende pleje af anlæggene blevet større. Dette har bevirket at vi nu har en effektiv pleje- og vedligeholdelsesafdeling i virksomheden.

Vores maskinpark bliver løbende udvidet så vi effektivt kan udføre mange forskellige entrepriser.

​​Vi udfører opgaver som:

 • Jord- og terrænregulering
 • Belægningsarbejder
 • Brolægning
 • Kloakering (aut.)
 • Skybrudssikring
 • Private haver og indkørsler
 • Beplantning
 • Vedligeholdelsesopgaver – store som små
 • Græsplæner
 • Kunstgræs
 • Terræninventar
 • ​Tømrerarbejder (v/udearealer) 

 • Beskæringsopgaver med uddannede topkappere

 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Bortkørsel og nedknusning af beton og brokker
 • Kabelføring med jordraket for et minimum af opgravning og reetablering
 • Taghaver og grønne tage

Forsikring

F. J. Poulsen A/S er forsikret hos Danske Anlægsgartnere med såvel erhvervs- som produktansvar. Som det fremgår af policen herunder.

Kvalitetssikringssystem​ 

F. J. Poulsen A/S anvender kvalitetssikringssystem udarbejdet af Danske Anlægsgartnere.
Vi anvender 3 forskellige kvalitetssikringssystemer for opgaver indenfor:

 • Kloak
 • Anlægsgartnerentrepriser
 • Pleje og vedligeholdelse

Kvalitetssikringen tilpasses altid hver enkelt sag.


F. J. Poulsen A/S er tilknyttet kontrolordningen hos Teknologisk Instituts Kontrolinstans for kloakopgaver.

Kontakt os på telefon​ 46 76 92 44 eller e-mail fjp@fjp-anlaeg.dk​ for at høre mere.

Firmanavn & CVR​

F. J. Poulsen A/S

CVR: ​30714415

Find os

Snubbekorsvej 8

2630 Taastrup

Kontakt os

Telefon: 40 95 96 68

E-mail: fjp@fjpas.dk